Bare Barnemat

Praktisk informasjon

Fra:26.3.2019 - kl.16.30

Til:26.3.2019 - kl.19.00

Sted:Lovisenberg Menighetshus, Lovisenberggata 4

Arrangør:Sentrum og St. Hanshaugen sokn

BareBarnemat er et treffsted for foreldre med barn i alderen 0 til 12 år. Her samles man rundt et hyggelig middags bord annenhver tirsdag fra kl. 16.30 til ca. 19.00. Barna leker med sine venner og de voksne får en prat. Først spiser man middag og deretter er det en hobbyaktivitet. Så er det dessert og en avslutning. Dette er fint sosialt tiltak i nærmiljøet. Man blir kjent med andre foreldre og deres barn og kan ta det med ro med matlaging denne dagen. Det koster kr. 50 for en voksen. Gratis for barn. Datoer for BareBarnemater i kalenderen på nettsiden