Gudstjeneste Gamle Aker kirke

Praktisk informasjon

Fra:23.6.2019 - kl.11.00

Til:23.6.2019 - kl.12.00

Sted:Gamle Aker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s.i tr.tiden
Liturg: Tor Even Fougner
Organist: Yngve Sporild Breievne
Prekentekst: Joh 3,1-13
Offerformål: Egen menighet
Nattverd
Dåp