Gudstjeneste Lovisenberg kirke

Praktisk informasjon

Fra:30.6.2019 - kl.11.00

Til:30.6.2019 - kl.12.00

Sted:Lovisenberg kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s.i tr.tiden
Liturg: Gaute Granlund
Organist: Ulf Nilsen
Prekentekst: Mark 10,13-16
Offerformål: Egen menighet
Nattverd