Frivillig medarbeider?

Sinsen menighet har en flott gjeng med frivillige medarbeidere i kirken, som gjør en stor innsats. Kanskje du også vil være frivillig?

Oppgavene er mange. Vi har med to-tre frivillige i hver gudstjeneste. Trosopplæringsarbeidet kunne ikke vært gjennomført uten frivillige medarbeidere. Dessuten trengs det mange som kan bake en kake eller slå i en spiker, for ikke å snakke om forbedere som for eksempel kan be for konfirmantene eller menighetsarbeidet.

Vi ønsker å involvere dem som vi kommer i kontakt med i menighetens arbeid – mennesker vi blir kjent med via menighetens barnehagedrift, via våre aktiviteter for liten og stor, via konfirmasjonsarbeidet og via kontakten med dåpsfamiliene. Når vi har dåp ønsker vi å gi dåpsfamiliene leseoppdrag knyttet til dåpsseremonien, når vi har med konfirmantene gir vi dem særskilte oppgaver, når barnehagen er med på gudstjeneste får de oppgaver, osv. Høsten 2014 prøvde vi å styrke den generelle involveringen av barn gjennom hele gudstjenesten.

Brenner du for en levende Sinsen menighet? Har du lyst til å bidra så ta kontakt med oss, enten her via epost og telefon eller på for eksempel kirkekaffen etter gudstjenesten. 

Kontaktinformasjon for Sinsen menighet

Sinsen menighet ligger i Lørenveien 13, 0585 Oslo

Kontoradresse: Lørenveien 13, 0585 Oslo. 

E-post: post.sinsen@oslo.kirken.no.

Telefon: 23 62 97 60

Telefon- og besøkstid: Man-Tor 10-14