Høymesse Sinsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.11.2020 - kl.11.00

Til:15.11.2020 - kl.12.00

Sted:Sinsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 24.s.i tr.tiden
Organist: Knut Myhre
Prekentekst: Mark 13,21-27
Offerformål: Stefanusalliansen
Nattverd
Dåp