Høymesse Sinsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.4.2020 - kl.11.00

Til:5.4.2020 - kl.12.00

Sted:Sinsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Palmesøndag
Liturg: Sophie Panknin
Organist: Per Karang
Prekentekst: Joh 12,12-24
Offerformål: Kristent interkulurelt arbeid
Nattverd
Dåp