Barn og familie

Sinsen kirkes barne- og familiearbeid er vårt prioriterte satsningsområde. 2/3 av dem som bor i vårt nærmiljø er i alderen 0-40 år. Derfor ønsker vi å få til gode tilbud for både barna i førskolealder, barna i skolealder og for familiene.

For foreldre med nyfødte barn har vi et svært godt tilbud i Babysang. For barna i førskolealder har vi både Småbarnssang, Kor Passe Stor og Søndagsskole. For barna i skolealder har vi barnekoret Flexus (1-5. klasse), tårnagentklubb (2.-4.klasse), Søndagsskole og Kjellerklubben (5.-7. klasse). Vi har familiegudstjenester omtrent én gang i måneden.

I tillegg til gudstjenestene og kirkekaffe hver søndag formiddag, er onsdagsmiddagene et fint sted for familier å møtes til mat, prat og lek.I tillegg til tilbudene som er åpne nesten hele skoleåret inviterer Sinsen kirke til årlige gudstjenester og/ eller kveldstreff for henholdsvis 1-åringene, 2-åringene. 3-åringene osv. De fleste av disse treffene i yngre år er det naturlig at en eller begge foreldre er tilstede på. Og så har vi særskilte happeninger for de litt eldre barna: Tårnagenthelg og Lys Våken. Under finner du lenker til flere av aktivitetene, og litt generell informasjon om trosopplæring i kirken.