Gudstjenester

Sinsen menighet ønsker å feire gudstjenester der alle kan kjenne seg inkludert og godt tatt imot - liten og stor, fattig og rik, mørk og lys.

Hver søndag har vi forberedt noe særskilt for barna i gudstjenesten. Vi har en skattekiste stående foran i kirken, og denne åpner vi like før barna går på søndagsskolen. Søndagsskole er det hver søndag, bortsett fra i skoleferiene.

I sommerferien har vi fellesgudstjenester sammen med Hasle menighet i henholdsvis Hasle og Sinsen kirke, annenhver søndag hvert sted. Kl.11 er vårt faste gudstjenestetidspunkt. Det er nesten alltid nattverd på våre gudstjenester, også når det er dåp. Etter gudstjenesten har vi kirkekaffe, med god mulighet for å få en hyggelig prat og knytte kontakt med andre som kommer til kirken.