Aktiviteter for barn og familier høsten 2017

Her kan du se alt som skjer i Skøyen kirke spesielt for barn og familier denne høsten. MERK: Første familietirsdag er utsatt til 12. september!

FAMILIETIRSDAG
Middag kl. 16.30. Pris: 30 kr/barn, 50 kr/voksen, 150 kr/familie.

Aldersdelte samlinger for barn kl 17-18.
Knøttesang: Sangstund og lek.
4-6 år: Fortelling og aktivitet.
2.-4. trinn: Fortelling og aktivitet.

Datoer i høst:

 • 12. september
 • 26. september
 • 10. oktober
 • 24. oktober
 • 7. november
 • 21. november
 • 5. desember

SPESIELLE GUDSTJENESTER
Disse gudstjenestene er kl. 11.00. Barn i ulike aldre deltar. Alle er velkommen.

 • Nyåpningsgudstjeneste 17. september
 • Høsttakkefest 15. oktober
 • Myldregudstjeneste med utdeling av 4-årsbok 12. november
 • Lys våken-gudstjeneste 3. desember

TWEENSKLUBB
Klubb i kirkekjelleren, for 5.–7. trinn.

 • 28. august
 • 25. september
 • 30. oktober
 • 27. november

BARNEFESTIVAL
3.–5. november. For 2.–7. trinn. Arrangeres av KFUK-KFUM, på Rønningen folkehøgskole. Få informasjon på Familietirsdag/Tweensklubb.

BABYSANG
Torsdager fra 17. august til 7. desember. Kirken er åpen kl. 1113. Sangstund kl. 11.1511.45. Gratis, ingen påmelding.

SPEIDERNE
Ullern KFUK-KFUM-speidere møtes i egne speiderlokaler i Skøyen kirke, annenhver tirsdag kl. 17.30–19.00.
Fra 1. trinn.

Kontakt gruppeleder endre.nord@hotmail.com.

Kontaktinformasjon for Skøyen menighet

Skøyen kirke ligger i Skøyenveien 43.

Kontoradresse:
Skøyenveien 43, 0375 Oslo

E-post: post.skoyen@oslo.kirken.no
Telefon: 23 62 94 10 
Telefon- og besøkstid:
man - tir og tor - fre: kl. 10-14