4-årsbok Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:10.11.2019 - kl.11.00

Til:10.11.2019 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 22. søndag i treenighetstiden
Liturg: Sophie Panknin
Organist: Jardar Seim
Prekentekst: Luk 10,25-37
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp