Babysanggudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.1.2018 - kl.11.00

Til:14.1.2018 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s.i åpb.tiden
Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer
Prekentekst: Mark 1,3-11
Merknader: Som en del av gudstjenesten blir det sangstund for de minste sammen med voksne i alle aldere.
Nattverd
Dåp