Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.12.2020 - kl.11.00

Til:20.12.2020 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s. i adv.tiden
Liturg: Eva Klokkerud
Organist: Marianne Reidarsdatter Eriksen
Prekentekst: Luk 1,46-55
Offerformål: Misjonsalliansen
Nattverd
Dåp