Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.12.2020 - kl.19.00

Til:6.12.2020 - kl.20.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i adv.tiden
Liturg: Eva Klokkerud
Organist: Milkica Radovanovic
Prekentekst: Joh 14,1-4
Offerformål: Kirkens bymisjon
Nattverd
Dåp