Myldregudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.11.2020 - kl.11.00

Til:8.11.2020 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 23.s.i tr.tiden
Liturg: Eva Klokkerud
Organist: Marianne Reidarsdatter Eriksen
Prekentekst: Mark 10,28-31
Nattverd
Dåp