Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.8.2020 - kl.11.00

Til:9.8.2020 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 10.s.i tr.tiden
Liturg: Petter Normann Dille
Organist: Marianne Reidarsdatter Eriksen
Prekentekst: Luk 5,27-32
Offerformål: Haslumseter kapell
Nattverd
Dåp