Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:23.2.2020 - kl.11.00

Til:23.2.2020 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Fastelavnssøndag
Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer
Organist: Jardar Seim
Prekentekst: Joh 17,20-26
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp