Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:3.11.2019 - kl.11.00

Til:3.11.2019 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Eva Klokkerud
Prekentekst: Jes 60,18-22
Nattverd