Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:27.10.2019 - kl.19.00

Til:27.10.2019 - kl.20.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Bots- og bønnedag
Liturg: Eva Klokkerud
Prekentekst: Luk 15,11-32
Nattverd
Dåp