Gudstjeneste med dans Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:23.9.2018 - kl.11.00

Til:23.9.2018 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 18.s.i tr.tiden
Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer
Organist: Per Christian Jacobsen
Prekentekst: Matt 8,5-13
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp