Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.8.2017 - kl.11.00

Til:6.8.2017 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 9.s.i tr.tiden
Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer
Organist: Natalia Eliseeva
Prekentekst: Rom 8,31-39
Offerformål: Haslumseter kapell
Nattverd
Dåp