Palmesøndag Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.3.2018 - kl.11.00

Til:25.3.2018 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Palmesøndag
Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer
Organist: Wilhelm A L Sollie
Prekentekst: Matt 26,6-13
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp