Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.8.2017 - kl.11.00

Til:13.8.2017 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 10.s.i tr.tiden Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer Organist: Tom Eirik Bru-Olsen Prekentekst: Luk 5,27-32 Offerformål: Menighetens misjonsprosjekt - Sør-Sudan Nattverd Dåp