Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2019 - kl.19.00

Til:18.4.2019 - kl.20.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Sophie Panknin
Organist: Marianne Reidarsdatter Eriksen
Prekentekst: Joh 13,1-17
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd