Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.4.2019 - kl.11.00

Til:14.4.2019 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Palmesøndag
Liturg: Eva Klokkerud
Organist: Per Christian Jacobsen
Prekentekst: Joh 12,1-13
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp