Høymesse Ullern kirke

Praktisk informasjon

Fra:23.7.2017 - kl.11.00

Til:23.7.2017 - kl.12.00

Sted:Ullern kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 7.s.i tr.tiden Liturg: John Egil Rø Organist: Haakon Omejer Sørlie Prekentekst: Luk 15,1-10 Offerformål: Modum Bad Nattverd Dåp