Høsttakkefest Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.9.2019 - kl.11.00

Til:22.9.2019 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 15. søndag i treenighetstiden
Liturg: Eva Klokkerud
Organist: Marianne Reidarsdatter Eriksen
Prekentekst: Joh 15,9-12
Offerformål: Menighetens misjonsprosjekt - Sør-Sudan
Nattverd
Dåp