Høytidsgudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.12.2019 - kl.11.00

Til:25.12.2019 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Juledag
Liturg: Sophie Panknin
Organist: Marianne Reidarsdatter Eriksen
Prekentekst: Joh 1,1-14
Offerformål: Menighetens misjonsprosjekt - Sør-Sudan
Nattverd