Høytidsgudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.5.2020 - kl.11.00

Til:31.5.2020 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Eva Klokkerud
Organist: Marianne Reidarsdatter Eriksen
Prekentekst: Joh 20,19-23
Offerformål: Areopagos
Nattverd
Dåp