kveldsgudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.4.2020 - kl.19.00

Til:9.4.2020 - kl.20.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer
Organist: Marianne Reidarsdatter Eriksen
Prekentekst: Matt 26,17-30
Nattverd
Dåp