Kveldsgudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.3.2020 - kl.19.00

Til:8.3.2020 - kl.20.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i fastetiden
Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer
Prekentekst: Matt 15,21-28
Offerformål: Kirkens ressurssenter mot ...
Nattverd
Dåp