Lysvåken Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.12.2019 - kl.11.00

Til:1.12.2019 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1. søndag i adventstiden
Liturg: Sophie Panknin
Organist: Marianne Reidarsdatter Eriksen
Prekentekst: Matt 21,1-11
Offerformål: Kirkens Nødhjelp
Nattverd