Gudstjenester i koronatid

Tonsen menighet er glad for at vi kan invitere til gudstjenester. Alle som kommer til kirken skal oppleve at det trygt å være tilstede. Derfor ber vi alle om å ta smittevernhensyn som beskrevet i artikkelen. For en tid vil det være en begrensning på hvor mange som kan være med på hver gudstjeneste, se annonsering for hver gudstjeneste.

Lokal smitteveileder for Tonsen menighet.

Tonsen menighets lokale smitteveileder bygger på Den norske kirkes bransjestandard som er utarbeidet av Kirkerådet i samarbeid med Bispemøtet, KA -  arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og styret i Norges kirkevergelag. Veilederen har vært drøftet med aktuelle fagforeninger i kirkelig sektor og hovedverneombudet for prestene.

Veilederen er vurdert av Barne- og familiedepartementet 02.05.2020 og er i samsvar med Folkehelseinstituttets smittevernveiledning. Kirkerådets arbeidsutvalg har godkjent veilederen til bruk i Den norske kirke 04.05.2020. Sist oppdatert 16.06.2020

Lokal smitteveileder er forankret i menighetsrådets arbeidsutvalg som i denne perioden har fått overført myndighet fra menighetsrådet til å treffe beslutninger på vegnet av rådet i henhold til kirkeloven §§ 8 første ledd og 13 første ledd.

Den norske kirke vil at alle som kommer til gudstjeneste skal bli informert om retningslinjene. Det er et krav til menighetene om å lage rutiner for trygg gjennomføring. Siden det er en gradvis gjenåpning av gudstjenester foreløpig har maksimaltall på 85 tilstede vil ikke nødvendigvis alle som ønsker å delta få anledning til det.

Generell informasjon:

Vi oppfordrer menigheten til å følge regler for smittevern. Unngå offentlige fremkomstmidler ved ankomst. Vi tilbyr ikke kirkeskyss. Begge dørene åpnes ved utgang for å unngå trengsel. Presten vil oppfordre til avstand og at deltakere ikke stopper opp før de er kommet ut på plassen. Avstanden gjelder også der.
Ansatte har ansvar for smittevern før, under og etter gudstjenesten. Vi involverer ikke frivillige i første omgang. Første gudstjeneste med nattverd blir 21. juni.

 

Tilstede i Tonsen kirke ved gudstjeneste og andre kirkelige arrangement:

 • Maksimalt 85 personer i tillegg til medvirkende.
 • Minimum 1 meters avstand, gjelder ikke personer i samme husstand
 • Det innarbeides gode rutiner for håndhygiene og renhold
 • Minst mulig felles bruk og berøring av utstyr
 • Ansatte og frivillige har særlig ansvar å følge helsemyndigheters råd

De som ikke kan delta på kirkelig arrangement:

 1. De som kan være koronasyke
 2. De som sitter i karantene
 3. De som har symptomer på luftveisinfeksjon

 

De som tilhører risikogruppe må selv vurdere deltakelse.

 

Gudstjenester - tiltak i kirkerommet

 • Vi må registrere navn og telefonnummer for eventuell smittesporing jmfr.covid 19 forskriftens §13. Navnelistene makuleres etter 10 dager. Ved gudstjenester foregår registrering i våpenhuset av ansatt/frivillig
 • Annenhver rad er fysisk avsperret.
 • Betjening informerer de som kommer inn om gjeldende regler.      
 • Antibac for håndhygiene er plassert rett innenfor døren i kirkerommet
 • En plakat med informasjon står på notebrett utenfor inngangsdøren.
 • En påminning om å huske avstand plasseres på notebrett rett innenfor døren i kirkerommet.
 • Mikrofoner, instrumenter eller bøker skal ikke berøres av andre enn den som benytter den
 • Det brukes programark og/eller projector. Etter gudstjenesten kaster deltakerne brukte program i egne beholdere ved utgangen.
 • Håndsprit plasseres på alteret.
 • Betjening sørger for at folk plasserer seg med god avstand (gjelder ikke de i samme husstand)
 • I innledningen til gudstjenesten informer presten menigheten om spesielle rutiner
 • Kollekt gis fortrinnsvis ved Vipps. Det blir mulighet for å gi kollekt med kontanter ved utgangen.
 • Vi må også huske avstand når vi forlater lokalet
 • Det serveres ikke kirkekaffe
 • Tegnesaker/ bøker for barn settes ikke fram
 • Løse puter i kirkerom er fjernet
 • Salmebøker kan nå brukes (får en kortere karantene etter bruk)
 • Bønnestasjon/ bønnekrukke er fjernet

 

Dåp

Det kan tilbys egne dåpsgudstjenester slik situasjonen er i dag. Etter 21. juni er det rom for dåp i hovedgudstjenesten også. Ta kontakt med kirkekontoret eller ansatte i kirka, selv om du ikke finner tilbud om dåp i kalenderen.

Prester tar kontakt med alle dåpsfamilier som allerede har avtaler, og avklarer hvordan dåpen skal skje. Selv om reglene kan endre seg, skal kirken søke å gjennomføre dåp som planlagt. Dåp kan gjennomføres på ordinær måte.

 • Dåpsfølget som står ved døpefonten sammen med presten, bør bestå av få personer.
 • Det kan bli begrensninger på hvor mange deltakere hvert enkelt dåpsfølge får ha med til kirken.
 • Forutsatt grundig håndvask i forkant, kan dåpshandlingen gjennomføres på vanlig måte uten bruk av hansker: Å tegne korsets tegn på pannen, øse vann over barnets hode, tørke av barnets hode og håndspåleggelse.
 • Papirserviett brukes til å tørke dåpsbarnets hode.
 • Det anbefales at presten eventuelt lar en i dåpsfølget løfte barnet frem for menigheten i etterkant av dåpshandlingen, og at barnet holdes av samme person gjennom dåpshandlingen/gudstjenesten.
 • Dåpslys er satt fram av kirketjener. Tennes av en fra dåpsfølget som har ansvar for å ta med lyset når gudstjenesten er ferdig. Lysholderen skal ikke tas med hjem.

Kirkelig gravferdsseremoni

Tonsen kirke er foreløpig ikke gjenåpnet for gravferd.

Rengjøring før og etter gudstjeneste

Ansatte har fått opplæring i rengjøring av lokalet før og etter arrangementene.

Rengjøringslisten signeres av den som vasker og ansvarlig prest kvitterer nederst at dette er gjort. Daglig leder har ansvaret på vegne av Kirkelig fellesråd i Oslo.

Alle berøringsflater skal rengjøres etter hvert besøk og arrangement.

Det er tilgjengelig vask og såpe på toalettrom. I tillegg står det desinfeksjonssprit rett innenfor inngangen til kirkerommet.

All informasjon er i tråd med KA (kirkenes arbeidsgiver organisasjon) og kirkerådet i Den norske kirke. Vi følger helsemyndighetene sentralt og lokalt sine råd. Det finnes smittevernveileder og veileder for renhold av kirkerom.

Tiltakene er nødvendige for gjennomføring. Likevel håper vi at kirkelig handlinger kan gjennomføres på en god og verdig måte.

Tonsen Menighet

 

 

 

Kontaktinformasjon for Tonsen menighet

Tonsen kirke ligger i Traverveien 16, i nærheten av Bjerke travbane.

Kontoradresse: Traverveien 16, 0588 Oslo. 

Postadresse: Postboks 28 Årvoll, 0515 Oslo.

E-post: post.tonsen.oslo@kirken.no

Telefon: 23 62 93 30.  Telefon- og besøkstid: Tirs-Fre 10-14.

Gavekonto: 1503.08.60443

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"