Palmesøndagspreken fra Ole Johan Beck

Ole Johan Beck skulle ha hatt gudstjenesten nå til søndag. Her kan du lese hans preken.

Det er Palmesøndag,

prekentekst: Joh.12,v12-24:

«Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen, høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte:

Hosianna!     Velsignet er han som kommer

i Herrens navn, Israels konge!

Jesus fant et esel og satte seg opp på det, slik det står skrevet:

Vær ikke redd, datter Sion!

Se, din konge kommer,

ridende på en eslefole.

Dette skjønte ikke disiplene med det samme. Men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette sto skrevet om ham, og at folket hadde hilst ham slik.

Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lasarus ut av graven og vekket ham opp fra de døde, vitnet om det. Det var også derfor folk dro ut for å møte ham, fordi de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet. Fariseerne sa da til hverandre: «Der ser dere at ingenting nytter. All verden løper etter ham.» Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og sa: «Herre, vil vil gjerne se Jesus.» Filip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. Jesus svarte: «Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.»

Inngangen til påskeuken, «den stille uken», som det har blitt kalt fra gammelt av, handlet nok mest om å kunne hvile fra daglige gjøremål på grunn av ordningen med offentlige helligdager.

«Stille uke» har fått en helt ny betydning i vår, for mange kjennes det som det er alt for stille. Så mye aktivitet av alle slag er avlyst, også kirkedørene er stengt, og det hadde jeg ikke forventet da jeg sa ja og gledet meg til å komme til Tonsen kirke igjen.

Men også foreninger og kulturelle sammenkomster av alle slag, kafébord og gater er tomme.

«La ikke hjertet bli grepet av angst», sa Jesus, «tro på Gud og tro på meg», i Joh.14, der han også sier at «i min Fars hus er det mange rom».

Folkemengden som var i byen, var kanskje i stor grad pilegrimer som var kommet til Jerusalem for å feire høytid. Mange hadde hørt om ham, og mange hadde hørt om at han vekket Lasarus opp fra de døde. Derfor dro de for å være der når han kom.

Forventingen var klar, og Jesus ble feiret som en konge, som en frigjører, men han kom ikke på en hest, men på et esel. Det er en dobbelthet i fortellingen, akkurat som det er en slags dobbelthet i at vi ikke kan møtes og feire gudstjeneste sammen, og det er for å ta vare på hverandre så ikke fler blir smittet av korona.

I påskefeiringen er dobbeltheten tydelig, fariseerne mumler til hverandre: «der ser dere at ingenting nytter, all verden løper etter ham», og bare noen dager etterpå tok de destruktive kreftene overhånd.

Jesus vek aldri unna de som var syke, tvert imot, han oppsøkte de som alle andre så ned på, eller isolerte. «Han knekker ikke et avbrukket siv, selv det som ingenting er gir han liv» (Sitat fra en av Bjørn Eidsvågs tidligste utgivelser).

Så kan vi se for oss hvordan en Palmesøndag ville sett ut i dag?

En Jesus som kom i åpen bil mens folket fulgte ham på live-stream på Facebook på laptopen sin, med «likes» og kommentarer i øst og vest, og bare de som bodde langs veien kikket ut av vinduet?

Og ville grensevaktene egentlig sluppet ham inn?

Og hvor ville han stoppet bilen for å gå ut og snakke med folk?

Når vi ikke får samles mer enn 5 av gangen og skal holde god avstand til hverandre, så gjelder det å holde fast på håpet. Holde fast på at gode ting og gode ord varer lengst. Holde fast på å kontakte venner og familie på telefon. Fordi Jesus er Guds sønn, vil han alltid huske på de som er alene, og de som er syke og ikke kan ha venner og familie hos seg.

Så finnes det muligheter til å gi til Kirkens Nødhjelp, Kirkens bymisjon, Redd Barna, SOS – barnebyer, Norsk Folkehjelp, UNICEF, Tonsen menighet, MAF, Leger uten grenser, og mange flere. Noen av oss som kanskje hadde planer om en og annen reise de tre neste månedene, kan jo bruke litt av det vi sparer på gode formål?

En dag skal vi møtes igjen, og feire gudstjenester sammen igjen med sang og glede, med dåp og forbønn og brød og vin. Inntil det skal vi be for hverandre.

Påsken er ikke avlyst, den er bare annerledes enn vi er vant med.

La oss stoppe opp ved de siste ordene i teksten, der han snakker om hvetekornet som faller i jorden og dør, for å bære rik frukt. Jesus visste hva som ventet, han gav sitt liv for oss, for at vi skulle ha liv i ham:    I tro,       håp         og             kjærlighet.

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, så var, er og blir, én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.

 

La oss be og tenne lys:

  • For de som har mistet sine kjære de siste ukene
  • For barn og unge, og ikke minst alle de som er skuffet over å ikke kunne dra til Taizé
  • For alle som er alene, og for de som er redde for smitte og sykdom.
  • For våre helsearbeidere
  • For alle med nedsatt funksjonsnivå, som er nødt til å være på sine boliger uten å få besøk.
  • For vår vennskapsmenighet, og våre misjonærer
  • For de som er hjemløse
  • For det som ligger deg på hjertet

Herre, hør vår bønn! Amen

Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld slik vi også tilgir våre skyldnere. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen

Herren velsigne og bevare deg

Herren la sitt ansikt lyse over deg, og være deg nådig

Herren løfte sitt åsyn på deg og gid deg fred.

Amen

 

Kontaktinformasjon for Tonsen menighet

Tonsen kirke ligger i Traverveien 16, i nærheten av Bjerke travbane.

Kontoradresse: Traverveien 16, 0588 Oslo. 

Postadresse: Postboks 28 Årvoll, 0515 Oslo.

E-post: post.tonsen.oslo@kirken.no

Telefon: 23 62 93 30.  Telefon- og besøkstid: Tirs-Fre 10-14.

Gavekonto: 1503.08.60443

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"