Gudstjeneste (Skjertorsdag)

Praktisk informasjon

Fra:9.4.2020 - kl.19.00

Til:9.4.2020 - kl.20.30

Sted:Tonsen kirke i Traverveien 16

Arrangør:Tonsen menighet, Den norske kirke

Kveldsgudstjeneste ved Maria Paulsen Skjerdingstad Nattverd Prekentekst: Matteus 26, 17-30