Gudstjeneste (Kyndelsmesse)

Praktisk informasjon

Fra:2.2.2020 - kl.11.00

Til:2.2.2020 - kl.12.30

Sted:Tonsen kirke i Traverveien 16

Arrangør:Tonsen menighet, Den norske kirke

Gudstjeneste ved Maria Paulsen Skjerdingstad. Søndagsskole. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.