Gudstjeneste (Langfredag)

Praktisk informasjon

Fra:10.4.2020 - kl.11.00

Til:10.4.2020 - kl.12.30

Sted:Tonsen kirke i Traverveien 16

Arrangør:Tonsen menighet, Den norske kirke

Gudstjeneste ved Maria Paulsen Skjerdingstad og Sondre Pettersen. Søndagsskole. Nattverd. Offer til menighetens misjonsprosjekt i Vietnam.