Gudstjeneste (Palmesøndag)

Praktisk informasjon

Fra:14.4.2019 - kl.11.00

Til:14.4.2019 - kl.12.30

Sted:Tonsen kirke i Traverveien 16

Arrangør:Tonsen menighet, Den norske kirke

Gudstjeneste ved Øyvind Remmen. Dåp. Nattverd. Offer til eget arbeid. Kirkekaffe. Prekentekst: Joh 12,1-13.