Gudstjeneste (19. søndags i treenighetstiden)

Praktisk informasjon

Fra:20.10.2019 - kl.11.00

Til:20.10.2019 - kl.12.30

Sted:Tonsen kirke i Traverveien 16

Arrangør:Tonsen menighet, Den norske kirke

Gudstjeneste ved Øystein Mathisen og Sondre Pettersen. Dåp. Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe. Prekentekst: Lukasevangeliet 9,57-62. Offer til TV-aksjonen CARE