Gudstjeneste (Maria budskapsdag)

Praktisk informasjon

Fra:22.3.2020 - kl.11.00

Til:22.3.2020 - kl.12.30

Sted:Tonsen kirke i Traverveien 16

Arrangør:Tonsen menighet, Den norske kirke

Gudstjeneste ved Maria Paulsen Skjerdingstad Dåp. Nattverd. Kirkekaffe Prekentekst: Lukas 1, 26-28 Offer til menighetens arbeid