Superonsdag (1-9 år)

Praktisk informasjon

Fra:8.7.2020 - kl.17.00

Til:8.7.2020 - kl.18.30

Sted:Tonsen kirke i Traverveien 16

Arrangør:

SUPERONSDAG er et treffsted for barn og barnefamilier. Annenhver onsdag møtes vi til felles middag kl 17:00 og går deretter i aldersinndelte grupper. Kaos og Sang som er gruppa for de minste er delt i to musikkgrupper, 1-2 år og 3-6 år, og samles i et stort familiekor. SUPERKIDZ (1. - 4.klasse)  Dette er et kor for barn fra 1. - 4.klasse. Her er sang og lek i fokus. Koret ledes av dirigent Andrea Louise Horstad og møtes hver onsdag kl 17:30 - 18:30.