Tonsenmessa

Praktisk informasjon

Fra:9.11.2019 - kl.11.00

Til:9.11.2019 - kl.15.30

Sted:Tonsen kirke i Traverveien 16

Arrangør:Tonsen menighet, Diakonatet