Tonsenmessa

Praktisk informasjon

Fra:10.11.2018 - kl.11.00

Til:10.11.2018 - kl.15.30

Sted:Tonsen kirke i Traverveien 16

Arrangør:Tonsen menighet, Diakonatet