Barn og unge i Torshov og Lilleborg menighet

Dåp og opplæring hører sammen. Når et barn er døpt, må det få lov til å bli kjent med den kristne troen. Tidligere foregikk mye av trosopplæringen i skolen. Slik er det ikke lenger. I dag er dette i større grad opp til foreldre i samarbeid med kirken.

Sammen om 'det hellige ansvar' Selv om barna fortsatt lærer en del kristendom på skolen, så er det foreldre og faddere som må sørge for at barnet blir opplært i den troen det blir døpt til. Men dette ansvaret har de ikke alene.

På dåpsdagen sies det derfor til foreldre og faddere at den kristne oppdragelse er noe de har ”sammen med denne menighet og hele vår kirke..” Derfor har hver enkelt menighet fått i oppgave å utarbeide et trosopplæringsprogram for barn i alderen 0–18 år, og Den norske kirke skal være en ressurs i dette viktige arbeidet.