Praktisk informasjon

Fra:15.2.2022 - kl.18.00

Til:15.2.2022 - kl.19.00

Sted:Lilleborg kirke

Arrangør:

Askeonsdag