Bli med på digital Barnesang med Ingelinn hver onsdag på menighetens Facebookside.

Praktisk informasjon

Fra:1.1.0001 - kl.00.00

Til:1.1.0001 - kl.00.00

Sted:

Arrangør:Torshov og Lilleborg menighet

På Barnesang digital versjon synger og danser vi sammen, både barn og foreldre sammen med leder Ingelinn og hennes små. Dere ser og deltar hjemmefra og kan komentere sende hilsninger og synge og leke med oss. Gå inn på: https://www.facebook.com/torshovoglilleborgmenighet/ og bli med.