Barnesang - 1-6 år, sang, tromming. Middag fra 16:00

Praktisk informasjon

Fra:26.2.2020 - kl.17.00

Til:26.2.2020 - kl.17.30

Sted:

Arrangør:Torshov og Lilleborg menighet

På Barnesang synger og danser vi sammen, både barn og foreldre. Først sammen i hele gruppen, og så deler vi oss - én for de yngste barna og én for de litt eldre. De eldste er trommegruppe!  Til slutt samles vi igjen med en avslutningssang og lystenning. I forkant av barnesangen, er det tilbud om rimelig middag. Håper vi sees!