Sommeravslutning Barnesang ute

Praktisk informasjon

Fra:3.6.2020 - kl.17.30

Til:3.6.2020 - kl.18.15

Sted:Parken utenfor Lilleborg kirke

Arrangør:Torshov og Lilleborg menighet

Sommeravslutning med fysisk oppmøte endelig. Vi sitter i ring på hver vår matte med 1 meter avstand  og synger og leker sammen . Så skal vi plante solsikker som man kan få med hjem. Etter handvask blir det is og såpebobleblåsing. Husk påmelding til Liv Adams på mobilnr 45973713

Maks 12 familier eller 30 stk til sammen. 1 voksen per 2 barn.