Høymesse (Kr. åpenbaringsdag)

Praktisk informasjon

Fra:3.1.2021 - kl.11.00

Til:3.1.2021 - kl.12.00

Sted:Lilleborg kirke. v/ Dag Iversen og Kristian Hernes (org.)

Arrangør: