Høymesse (18. s. i treenighetstiden)

Praktisk informasjon

Fra:4.10.2020 - kl.11.00

Til:4.10.2020 - kl.12.00

Sted:Lilleborg kirke. v/ Dag Iversen og Kristian Hernes (org.). Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

Arrangør:Torshov og Lilleborg menighet