Høymesse (10. s. i treenighetstiden)

Praktisk informasjon

Fra:9.8.2020 - kl.11.00

Til:9.8.2020 - kl.12.00

Sted:Lilleborg kirke. v/ Hanne Slåtten og Kristian Hernes (org.) Nattverd. Kirkekaffe.

Arrangør:Torshov og Lilleborg menighet