Høymesse (24. s. i treenighetstiden)

Praktisk informasjon

Fra:15.11.2020 - kl.11.00

Til:15.11.2020 - kl.12.00

Sted:Lilleborg kirke. v/ Hanne Kleveland. Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Arrangør:Torshov og Lilleborg menighet