Høymesse (17. s. i treenighetstiden)

Praktisk informasjon

Fra:27.9.2020 - kl.11.00

Til:27.9.2020 - kl.12.00

Sted:Lilleborg kirke. v/ Hanne Slåtten og Joachim Knoph (org.). Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

Arrangør:Torshov og Lilleborg menighet