Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:17.2.2019 - kl.11.00

Til:17.2.2019 - kl.12.00

Sted:Lilleborg kirke. v/ Dag Iversen og Kristian Hernes. Nattverd. Kirkekaffe

Arrangør:Torshov og Lilleborg menighet