Frivillig arbeid

Ønsker du å bli frivillig i vår menighet? En meningsfylt oppgave og lettere å bli kjent? Ønsker du å bidra innenfor noe som interesserer deg?

Uranienborg menighetet har mange engasjerte frivillige som utgjør en svært viktig del av det arbeidet som utføres daglig, men vi har stadig behov for flere frivillige. Vi trenger blant annet kirkeverter, frivillige i barne- og ungdomsarbeid, konsertvakter, vertskap ved åpen kirke, samtalepartnere på språkkafeen, sjåfører til kirkeskyss og kakebakere.

Ønsker du å bli frivillig i Uranienborg menighet? Ta kontakt med fungerende sokneprest Eirik Rice Mills (em846@kirken.no), eller med daglig leder (vikar) Line Andreassen (la897@kirken.no). Eller kom direkte til kurs for nye kirkeverter.

Kurs for nye kirkeverter

Mandag 18. September kl. 17.00-19.00 Innføring for dere som vil være nye kirkeverter. Her gjennomgår vi alle oppgaver og rutiner. Vi starter med pizza.

Dugnad

Mandag 9. oktober kl. 17.00-19.00. Dugnad i og utenfor Kirken og Menighetshuset. En god mulighet til å bli kjent med flere i menigheten samtidig som du gjør en innsats for fellesskapet. Vi avslutter med pizza på Menighetshuset.

Kontaktinformasjon for Uranienborg menighet

Uranienborg kirke ligger på Uranienborghøyden rett bak Slottet. Ta 19-trikken fra Majorstua eller Nationaltheateret t-banestasjoner og gå av på Briskeby. Kirken ligger rett ved skolen.

Kontoradresse:
Daas gt 19, 0259 Oslo

E-post: post.uranienborg.oslo@kirken.no.
Telefon: 23 62 90 80. 
Telefon- og besøkstid: Tirs-Tors 10-14