Søndag 1. oktober: Konsert med Bjørn Eidsvåg

1. oktober kl. 17.30 blir det konsert i Uranienborg Kirke med Bjørn Eidsvåg, Herborg Kråkevik, Anne Grete Preus, Uranienborg Vokalensemble (Elisabeth Holte, dirigent), og Inger-Lise Ulsrud, orgel. Alle billettinntekter går utelukkende til det kirkemusikalske arbeidet i Uranienborg kirke.

KONSERT

Uranienborg kirke søndag 1. oktober kl.17.30

Bjørn Eidsvåg

med gjester:

  • Herborg Kråkevik
  • Anne Grete Preus
  • Uranienborg Vokalensemble
  • Elisabeth Holte, dirigent
  • Inger-Lise Ulsrud, orgel

Alle billettinntekter går utelukkende til det kirkemusikalske arbeidet i Uranienborg kirke
Billetter: 450kr + avgift. Forhåndssalg hos TicketCo: https://uranienborgkirke.ticketco.no


Eidsvåg trår til for kirkemusikken

Det blir den eneste konserten den folkekjære artisten holder dette høstsemesteret: Søndag 1. oktober inntar Bjørn Eidsvåg, sammen med band og artistvenner, Uranienborg kirke. Billettinntektene skal han ikke beholde selv. De går derimot til det kirkemusikalske arbeidet i Uranienborg. Jeg gjør dette, fordi jeg setter stor pris på musikklivet i kirken. Uranienborg legger lista høyt, og våger å gå for kvalitet i alle ledd. Det har jeg har lyst til å bidra til å opprettholde, sier Eidsvåg.

TENKER NYTT OM ØKONOMI

Uranienborg er i dag en av hovedstadens best besøkte kirker, blant annet på grunn av en bevisst satsing på musikklivet. Korene (Uranienborg Vokalensemble og Oslo kammerkor) samt kirkens kantorer regnes blant landets beste, og holder gjennom året en rekke konserter, samtidig som de bidrar i gudstjenestelivet.

Kirkeøkonomien i Oslo er de siste årene blitt strammere. Sogneprest Jan Oskar Utnem forteller at kirken har vært nødt til å tenke nytt: Over tid har vi jobbet aktivt for å skaffe eksterne sponsormidler. Vi har gått inn i aktive relasjoner til kjøpmenn og artister som bor i lokalmiljøet. Responsen har vært god, konstaterer Utnem.

ÅPNER KIRKEN

Eidsvåg tror at vi i fremtiden vil se mer av slike samarbeid.
– Den norske kirke befinner seg i en ny situasjon, der den i større grad skal stå på egne bein også økonomisk. Men jeg tror at kirken da får muligheten til å bli langt mer utadvendt. Vi er avhengig av at folk oppsøker kirken. Skal det skje, er kirken nødt til å komme folk i møte på en annen måte enn tidligere, sier han.

Utnem er enig, og sier slike samarbeid er fruktbare også utover det rent økonomiske. Det er en spennende utvikling at folk med ulik kompetanse og mulighet på sitt vis vil bidra til det levende musikkliv i sin lokale kirke. I tillegg oppstår det bro-byggende opplevelser mellom ulike musikere og sjangere i kirkerommet, sier Utnem.

INTIM KONSERT

På konserten 1. oktober har Eidsvåg fått med seg artistene Anne Grete Preus og Herborg Kråkevik. Også Uranienborg vokalensemble og kantor Inger-Lise Ulsrud deltar.
Hva slags kveld kan vi vente? Det blir et møte med oss i et helt spesielt rom. Det blir en lavmælt og intim akustisk konsert, sier Eidsvåg.

Konserten krever at man kjøper inngangsbillett. Dette vil gi et økonomisk grunnlag for kirkens øvrige konserttilbud. Det gjør det mulig å tilby konserter på toppnivå til fri adgang for publikum. Vår holdning er at kirkerommet i størst mulig grad skal holdes åpent og billett-fritt for publikum – også ved konserter, avslutter sogneprest Jan Oskar Utnem.

Kontaktinformasjon for Uranienborg menighet

Uranienborg kirke ligger på Uranienborghøyden rett bak Slottet. Ta 19-trikken fra Majorstua eller Nationaltheateret t-banestasjoner og gå av på Briskeby. Kirken ligger rett ved skolen.

Kontoradresse:
Daas gt 19, 0259 Oslo

E-post: post.uranienborg.oslo@kirken.no.
Telefon: 23 62 90 80. 
Telefon- og besøkstid: Tirs-Tors 10-14