Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Ledig stilling: Sokneprest i Uranienborg

Utlysningen for ny Sokneprest i Uranienborg er i dag publisert av Den norske kirke, Oslo bispedømme på http://www.kirkejobb.no. Søknadsfrist er 5. august 2018.

Sokneprest i Uranienborg - Oslo domprosti

Vi søker en sokneprest som har lyst til å ta lederansvar, og som kan være samlende i preste- og stabssamarbeidet. Den nye soknepresten i Uranienborg må ha evne og vilje til å ta et strategisk og administrativt ansvar og samtidig være en engasjert og tydelig prest. Vi søker en prest som sammen med menighetsråd og daglig leder vil være en drivkraft i det strategiske arbeidet. Dette fordrer gode samarbeidsevner også i møte med frivillige medarbeidere og i møte med skoler, institusjoner og kulturliv i lokalmiljøet. Den nye soknepresten må være motivert til å bidra i utviklingen av de varierte og målrettete tilbudene menigheten har til mennesker både i og utenfor soknet.

Om menigheten

Uranienborg menighet er særpreget ved økende oppslutning om gudstjenestene og de mange kirkemusikalske tilbudene. Soknet har ca 10 000 innbyggere, hvorav 7 500 er medlemmer av Den norske kirke. Uranienborg hører til bydel Frogner, der det bor 60 000 mennesker. Nesten halvparten av alle boliger i bydelen er utleieboliger, noe som fører til stor mobilitet og gjennomtrekk. Sosial isolasjon, ensomhet og manglende voksenkontakt er store utfordringer. Menigheten ønsker å lage møteplasser som fremmer fellesskap og som inviterer til samhandling og relasjonsbygging. Uranienborg kirke skal være en arena for kirkelige handlinger, undervisning, felleskap, musikk- og kulturopplevelser.

Uranienborg menighet har gudstjenesten som sentrum og puls i menighetslivet. Bevisst satsing på liturgi med høy kirkemusikalsk kvalitet, skaper høytid og fellesskap. Menigheten har en klassisk kirkelig profil med teologisk vidsyn. Kirkekaffe vektlegges etter hver gudstjeneste. Gudstjenestedeltakelsen har økt de senere år (gjennomsnittlig 200 deltakere på søndagsgudstjenestene), med gudstjeneste hver søndag hele året. Menigheten satser på kirkemusikalske konserttilbud, refleksjonsfora med ulike foredrag om kirkens tro og praksis og et variert tilbud til barn og ungdom.

Menigheten har god økonomi og finansierer flere stillinger, blant annet ungdomsprest, ledere for barne- og ungdomsarbeidet og en kantor. Videre gis det tilskudd til kor og kirkemusikk. Når krypten under koret i kirkerommet kan tas i bruk, etter planen i 2019, vil menigheten få nye muligheter til å styrke den diakonale innsatsen.

Søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om søkere ber om ikke å bli ført opp på den offentlig søkerlisten. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder med tanke på endringer i lover, tariffavtaler, reglement samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål og tjenestedistrikt. Tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven § 39) må fremvises. Den tilsatte må være villig til å delta i veiledning.

Søknader leveres elektronisk med CV, vitnemål og referanser: se stillingsannonsen her.

Arbeidsoppgaver

 • Lede prestetjenesten i soknet
 • Utvikle og virkeliggjøre menighetens strategi i samarbeid med daglig leder, menighetsråd og øvrige medarbeidere
 • Være fast representant i menighetsråd og arbeidsutvalg
 • Gudstjenester og tjenestedager etter planlagt turnus
 • Delta på ledermøter i prostiet, prestemøter og fagsamlinger
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning og annet samarbeid i prostiet barne- og familiearbeidet strategisk, praktisk og administrativt

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring
 • Samlende leder med evne til å inkludere, inspirere og motivere
 • Lyttende og livsnær i samtale og forkynnelse av evangeliet
 • Trygg og reflektert liturg
 • Gode samarbeidsevner og glad i å samarbeide med andre
 • Administrative ferdigheter og gjennomføringsevne
 • Selvstendig, ryddig og fleksibel
 • Gode evner til å knytte kontakter og bygge relasjoner
 • Vilje til å ta aktiv rolle i arbeidet med å utvikle og gjennomføre strategiske planer
 • Evne til å møte mennesker i alle aldre og livssituasjoner
 • Oppdatert på teologiske drøftinger i samtiden og åpen for teologisk mangfold i prostiet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Utdanningsretning

 • Teologi / Livssynsfag
 • Utdanningstittel: Cand. theol. eller tilsvarende med praktikum

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest
 • ABV/veiledning
 • Godtgjørelser etter gjeldende satser
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Faglig og kollegialt fellesskap ved fagdager og samlinger i prostiet
 • Utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter til faglig utvikling

Kontaktinformasjon for Uranienborg menighet

Uranienborg kirke ligger på Uranienborghøyden rett bak Slottet. Ta 19-trikken fra Majorstua eller Nationaltheateret t-banestasjoner og gå av på Briskeby. Kirken ligger rett ved skolen.

Kontoradresse:
Daas gt 19, 0259 Oslo

E-post: post.uranienborg.oslo@kirken.no.
Telefon: 23 62 90 80. 
Telefon- og besøkstid: Tirs-Tors 10-14