Brahms: Ein Deutsches Requiem

Praktisk informasjon

Fra:3.11.2019 - kl.19.00

Til:3.11.2019 - kl.21.00

Sted:Uranienborg kirke

Arrangør:

Johannes Brahms – Ein Deutsches Requiem

tilhører ett av musikkhistoriens mest kjente verk og er regnet som Brahms gjennombrudd som komponist. Verket har siden det ble fremført for første gang i 1868 gått sin seiersgang verden over.

Til denne produksjonen har Uranienborg Vokalensemble knyttet til seg to av Norges ypperste pianister. I denne utgaven for kor, sangsolister og klaver spiller professor Jorunn Marie Bratlie og professor Jens Harald Bratlie. Solister er Lydia Hoen Tjore, sopran og Njål Sparbo, baryton. Elisabeth Holte er dirigent.

Brahms benytter ikke de tradisjonelle katolske messeleddene som disposisjon for sitt Requiem. I stedet anvender han tekster fra Bibelen; tyske bibeltekster fra både Det gamle og Det nye testamentet, som kan gi trøst og håp til de dødes etterlatte. Johannes Brahms mistet sin mor i 1865. Ti år tidligere hadde hans venn, komponisten Robert Schumann, begått selvmord. Dette har sannsynligvis vært den smertefulle inspirasjonskilden til hans Ein deutches Requiem, som i dag regnes som et av mesterverkene innenfor kor- og orkesterlitteraturen. Musikken er både sorgfull, gripende og full av trøst overfor døden.

Det finnes to originale versjoner til Brahms Ein deutches Requiem: én for kor og orkester og én for kor og firhendig klaver. Vi har valgt den versjonen som ikke så ofte høres, nemlig den for kor og firhendig klaver. Hva ville komponisten selv oppnå med denne «nedstrippede» versjonen? Hvilken klangverden tas vi med inn i når strykernes strenger byttes ut med klaverets, og når paukenes drønn og vibrasjoner byttes ut med pianistenes anslag og rytmiske elementer? Kan hende vil korets lange og melodiøse fraser tre frem på en annen måte, og den sobre, romantiske korklangen kontrasteres av en mer distinkt og transparent klangbunn som skapes av de to pianistene. Det er spennende hvordan musikalske elementer på denne måten kan tre frem på andre og uvante måter sammenlignet med versjoner der et helt orkester danner klangbunn.

I august d.å. døde musikeren Anne Grete Preus. Anne Grete var ofte å se i Uranienborg kirke og hun deltok musikalsk ved flere anledninger. Menigheten mottok en sjenerøs gave fra henne og familien da hun gikk bort, nemlig hennes Bechstein-flygel. Dette er vi svært takknemlige for. Uranienborg kirke har nå fått et eget flygel med klare konsert-kvaliteter. Flygelet ble flyttet inn i kirken til hennes bisettelse og ble benyttet da. Skjebnen ville det slik at dette er den første konserten at hennes flygel blir spilt på i konsertsammenheng.

Billetter kjøpes i døra eller på Hoopla.no
Ordinær: 300 kroner
Honnør/student: 200 kroner

Salige er de som sørger, for de skal trøstes. (Matt. 5,4)

Velkommen til konsert på Allehelgensdag!